חברי הקבוצה הם מהנדסים מומחים, עתירי ניסיון, יוצאי חיל האוויר שיזמו וביצעו תכנון וניהול הארכיטקטורה בארגון והביאו לשיפור מהותי בתהליכים המרכזיים. הקבוצה מהוה גוף מולטי דיסיפלינארי המתמחה במתן מעטפת הנדסית ופתרונות ברובד ארכיטקטורה, סייבר, תקשורת, בדיקתיות, בטיחות וניטור.

 

בדומה לתהליך שבוצע במגזר הצבאי, פונה הקבוצה לביצוע מיזם במגזר האזרחי. מטרת המיזם היא להביא לשיפור התהליכים החוצים תוך מיצוי נכסי הליבה הקיימים בארגונים, באמצעות שיתוף מידע, קישוריות והגנת מידע בין עולמות תוכן שונים בתוך ארגונים ומחוצה להם.

הקבוצה מספקת שירותי הנדסת מערכת המגדירים את ארכיטקטורת המערכות ומייצרת תוכנית לשיפור תהליכי הליבה בארגון.

 

כמו כן, הקבוצה הקימה מרכז מומחים בתחום הסייבר הנותן יכולת בדיקות חדירה, ניתוח סיכונים ועמידה בתקני אבטחת מידע בד בבד עם בנית כלים ותכנית עבודה למזעור הפגיעות של הארגון.

 

הקבוצה מציעה גם שירותי הנדסת מערכת משלימים בתחומים הבאים:​

1. זיהוי ומניעת אירועי בטיחות הנובעים מכשל מידע

2. הקמת יכולת ניטור תהליכים והתמודדות עם כשלים מערכתיים

3. מעטפת השירותים תשתלב במסגרת פרויקט מרכזי או כניתוח ארגוני קצה לקצה