ארכיטקטורה מערכתית

ניתוח כלל המערכות ותשתיות התקשורת בארגון והגדרת ארכיטקטורה מערכתית התומכת את תהליכי הליבה. ארכיטקטורה זו מגדירה את זרימת המידע בין המערכות והתשתיות תוך מיצוי הנכסים הקיימים בארגון (Reuse). 
בנוסף, מוגדרים עקרונות הנדסת המערכת והכוונה לפיתוח המערכות לטווח בינוני וארוך.

ניתוח אסטרטגי לשיפור תהליכים

יכולת ניתוח תהליכים מרכזיים חוצי ארגונים במטרה להגדיר יעדים אסטרטגים לשיפור. ניתוח זה מתבסס על מתודולוגיה חדשנית שפותחה ע"י חברי הקבוצה ומיישם שימוש בכלי הנדסת מערכות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח.

ייזום תפיסות חדשניות

יצירת שילוביות בין גורמים בארגון המייצרת הזדמנויות חדשות להגדרת תפיסות הפעלה חדשניות בארגון. יכולת זו נסמכת על ההתנהגות הקולקטיבית שנוצרת בין הגורמים. בשפה המקצועית נקראת התנהגות זו ברשתות - Emergent Behaviour.

תכנון מערכתי להתפתחות 

ה-IT

הגדרת תוכנית עבודה אופרטיבית לטווח הקצר בד בבד עם הגדרת היכולות הנדרשות לטווח הארוך. תוכנית זו מייצרת סנכרון כלל הפעילויות הנדרשות על מנת לייצר ארכיטקטורה מערכתית. עיקר הפעילויות באות לידי ביטוי בבלוקי פיתוח של המערכות, פיתוח תשתיות, פיתוח הדרכה והטמעה, פיתוח תקנים ומדיניות, פעילות הנדסת מערכת, בדיקות שילובים, ניסויים והתקנות.

תקנים

הגדרת תקנים המייצרים גמישות לשילוב יכולות חדשות. הכוונה היא לייצר תקנים ברמת הארגון שמייצרים שפה משותפת כגון תקנים לישויות ליבה. בנוסף, מדובר בתקנים טכנולוגיים כגון כניסה להטמעת SOA) Service Oriented Architecture) בארגון.

מערכות 
system-of-systems

יכולת תכנון, אפיון ופיתוח מערכות SOS המורכבות ממספר תתי מערכות חדשות או קיימות. תכנון מערכתי לאופן הפיתוח, התפעול והאחזקה של המרכיבים השונים.

מערכות שליטה ובקרה מתקדמות

ניתוח הרשתות ותשתיות הקישוריות הקיימות בארגון, שלעיתים קרובות מתבטא ביצירת שילוב של תשתיות רבות ומגוונות בטכנולוגיות שונות. הגדרת דרישות תקשורת, יצירת תכנון מערכתי לשילובן של תשתיות התקשורת הקיימות והגדרת פתרונות לפיתוח תשתיות קישוריות חדשות, עשוי להביא לשיפור תיפקודו של הארגון וזרימת המידע בין המרכיבים שבו.

תשתיות תקשורת וקישוריות

 

 

ניתוח הרשתות ותשתיות הקישוריות הקיימות בארגון, שלעיתים קרובות מתבטא ביצירת שילוב של תשתיות רבות ומגוונות בטכנולוגיות שונות. הגדרת דרישות תקשורת, יצירת תכנון מערכתי לשילובן של תשתיות התקשורת הקיימות והגדרת פתרונות לפיתוח תשתיות קישוריות חדשות, עשוי להביא לשיפור תיפקודו של הארגון וזרימת המידע בין המרכיבים שבו.

כשלים מערכתיים

ניתוח סיכונים למניעת כשלים מערכתיים הנובעים מתקלות, מאירועי אבטחת מידע ומאירועי בטיחות הנובעים מכשל במידע. הכשלים המערכתיים עלולים להיווצר מתקלה נקודתית שמתפשטת לכלל המערכות ומייצרת "אפקט דומינו". ניתוח זה כולל המלצות למזעור הסיכון והכשלים.